top of page
Consiliul Național al PSD

Consiliul Național al PSD este platformă de analiză, dezbatere și elaborare de programe și politici publice, precum și de oferire a soluțiilor alternative programelor de guvernare, platformă structurată pe departamente de lucru pe domenii de activitate.

Consiliul Național al PSD se constituie din următorii membri PSD:

  • parlamentari;

  • președinți și/sau vicepreședinți ai Consiliilor Județene Administrative;

  • miniștri și/sau secretari de stat;

  • europarlamentari;

  • primari de municipii;

  • primari de orașe;

  • trei primari de comune pentru fiecare județ, membri ai PSD.

Organizațiile județene și a Municipiului București nominalizează persoanele care vor face parte din structura Consiliul Național al PSD, în conformitate cu prevederile art.132, și le înaintează Secretariatului Executiv al Consiliului Național al PSD.

Președintele Consiliului Național al PSD este ales de Congres, prin vot secret, în componența echipei de conducere propusă în cadrul unei Moțiuni, pentru un mandat de patru ani.

Președintele coordonează activitatea Consiliului Naţional al PSD şi are următoarele atribuţii:
a) prezidează şedinţele Consiliului Naţional;
b) coordonează activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociaţiilor constituite în cadrul partidului la nivel naţional;
c) urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional;
d) primeşte, prin delegare, atribuţii din partea Preşedintelui Partidului Social Democrat;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Național al PSD sau care reies din prevederile prezentului Statut.

Secretariatul Executiv al Consiliului Național are următoarele atribuții principale:
(1) Coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului Național;
(2) Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor.

În cadrul Consiliului Naţional al PSD se organizează Departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional şi specialişti din domeniile respective, membri şi simpatizanţi PSD.


Departamentele au următoarele atribuţii:
a) elaborează studii, strategii şi programe ale PSD specializate pe domenii de activitate;
b) elaborează secţiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al PSD;
c) monitorizează activitatea ministerelor şi a instituţiilor cu atribuţii specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;
d) analizează legislaţia în vigoare şi proiectele de lege;
e) elaborează strategii şi mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului şi a instituţiilor aflate în subordinea acestuia.

Președintele Consiliului Național, după consultarea cu președintele partidului, propune Consiliului Politic Național al PSD structura departamentelor și coordonatorii de departamente. Președintele Consiliului Național propune și înaintează spre aprobare, Consiliului Politic Național, Secretarul Consiliului Național. Organizarea și funcționarea Departamentelor se va face pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Politic Național al PSD.

Consiliul Naţional, la recomandarea Biroului Permanent Naţional, organizează în cadrul partidului forumuri, ligi, asociaţii, cluburi şi alte organisme, cu membri PSD sau în parteneriat, pentru promovarea în societatea românească a strategiilor din Programul Politic al PSD. Relaţia partid-sindicate precum şi alte parteneriate sunt stabilite de către Biroul Permanent Naţional.

Activitatea forumurilor, ligilor, asociaţiilor, cluburilor ş.a. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii, aprobate de Consiliul Politic Naţional al PSD.

În cadrul PSD funcţionează: Forumul Naţional al Muncitorilor; Forumul Naţional al Agricultorilor; Forumul Naţional al Ecologiştilor; Forumul Naţional al Oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă ş.a..

În vederea elaborării de programe şi strategii ale PSD în domeniile de interes ale partidului se pot constitui Consilii Consultative pe probleme de analiză politică, imagine şi relaţii cu mass-media; organizare şi resurse umane.

bottom of page